diumenge, 20 de desembre de 2009

PAC 2.5 MINIPROJECTE : FOTOS

Durant la implementació del treball he realitzat fotografies. Aquestes es poden consultar al web picassa, als àlbums de l'escola. Per veure-les, cliqueu aquí.

PAC 2.5 MINIPROJECTE : CONCLUSIONS

Tal i com he dit a la introducció es pretenia resoldre un problema significatiu. Això provoca en l’aprenent un aprenentatge significatiu, ja que s’ha partit dels seus interessos i motivacions. Si no hagués estat així, si l’aprenentatge no hagués estat dotat de significació (sentit), estaríem parlant d’un aprenentatge quantitatiu que s’hagués oblidat ràpidament. Però puc afirmar que els alumnes de la variable de francès de 4t d’ESO han construït coneixement. Des del punt de vista constructivista puc dir que el coneixement no ha estat transmès : s’ha anat elaborant mitjançant una activitat que s’ha basat en un problema significatiu i que ha estat mediada per les TIC i una docent. El meu rol ha estat el de guiar l’actuació dels aprenents, oferint-los un paper actiu dins el seu procés d’aprenentatge.
Finalment, per concloure : l’aprenentatge en general ha estat enriquidor i motivador. S’ha reflexionat sobre la fonètica francesa (al seu nivell) alhora que s’han integrat nous coneixements sobre els ordinadors (blog, gravar veu). I el més important, crec que han estat conscients del seu procés d’aprenentatge i se n’han responsabilitzat : és el seu manual. No estudiaran uns apunts de la professora, consultaran el manual que ells mateixos han creat i fins i tot el podran anar ampliant.

PAC 2.5 MINIPROJECTE : MAPA CONCEPTUAL

PAC 2.5 MINIPROJECTE : AVALUACIÓ

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE

L’avaluació de l’aprenentatge assolit per part de l’alumnat és molt positiva. No només han treballat els conceptes de continguts i procedimentals establerts sinó que, i crec que és el més important, han assolit els conceptes d’actitud.... tant importants en el seu aprenentatge. Realitzar treballs en grup no és una tasca fàcil, però han mostrat interès, s’hi ha esforçat i la seva participació ha estat activa.
Al finalitzar el projecte cada alumne es va autoavaluar mitjançant una fitxa que els vaig proporcionar.

Amb l’activitat final els alumnes han demostrat que són capaços de millorar la seva pronunciació. No tots ho han fet amb la mateixa habilitat, els falta experiència amb aquest tipus de treball. Però cal tenir en compte dues coses :
.- no tots partien del mateix punt : hi ha alumnes que no havien fet mai francès i d’altres que fa 3 o 4 anys que assisteixen a classes particulars d’aquesta llengua.
.- no es podia pretendre que la pronunciació fos perfecta. És un treball llarg, l’important és prendre’n consciència i observar un progrés. Durant la resta de curs seguirem amb aquest treball.
Els alumnes han estat capaços de reflexionar sobre el funcionament de la llengua (establint les correspondències regulars entre el francès oral i escrit i sensibilitzant-se envers les particularitats de la llengua francesa) i d’utilitzar amb autonomia les TIC per obtenir informació. També han estat capaços d’adaptar-se al treball en grup, seguint les instruccions marcades, i mostrant interès i motivació per la tasca realitzada.
Per últim, m’agradaria destacar que ha estat molt interessant sentir les seves autoavaluacions. No estan acostumats a fer-ho, però al principi els vaig guiar, mostrant exemples d’argumentacions. Han estat capaços de ser crítics amb els seus treballs i els dels altres, sempre des del respecte


AVALUACIÓ TECNOLÒGICA
En el punt anterior ja he parlat sobre l’avaluació, però en aquest punt m’agradaria centrar-me concretament en l’avaluació tecnològica del disseny, la qual, m’agradaria avançar, ha estat positiva.
El procés del projecte s’ha dut a terme tal i com s’havia planificat inicialment amb lleugeres modificacions, com s’ha pogut observar al desenvolupament del procés. Noves propostes per una futura realització del projecte podrien ser compartir l’experiència de cada sessió fent un escrit al blog o bé disposar d’espais individuals per realitzar els treballs (cal tenir en compte que calia consultar arxius sonors)
Les activitats han partit dels coneixements previs dels alumnes, ells mateixos han decidit els continguts del treball, així com la seva estructura. Un cop dutes a terme les activitats planificades s’han assolit els aprenentatges i una mostra n’és el “manual de pronunciació” que han redactat els propis alumnes.
Els recursos tecnològics utilitzats han estat adequats, tot i que per aprofitar millor el temps de les classes hagués estat més positiu poder realitzar el treball des de l’aula d’informàtica, ja que el fet d’haver de dur els ordinadors portàtils a l’aula suposava una petita pèrdua de temps per repartir-los i recollir-los. Ha estat molt positiu disposar d’una aula amb projector, l’utilització del blog i el web www.voki.com, els ordinadors portàtils...
Cal remarcar alguns problemes tècnics : blog, voki... tot són recursos gratuïts que es poden trobar a Internet i estan exposats a la famosa frase “fora de servei temporalment”. Davant aquests inconvenients cal mantenir una actitud positiva... i ser flexible : si avui el servei no funciona no podem fer-hi res, ho intentarem demà. És per aquesta raó que cal tenir planificades altres activitats. Aquest va ser el cas del problema tècnic amb el web voki : va fallar justament l’últim dia que els alumnes podien crear el seu voki. El dia anterior a la sessió on s’havien d’escoltar totes les produccions. Davant aquest problema, vaig preparar un altre sistema per a fer una nova gravació a la classe i poder-hi reflexionar. També es va ampliar el plaç de temps per penjar els vokis pendents. Per sort, no va caldre recórrer al “pla b”. El mateix va passar amb les gravacions : no tothom tenia un micro per poder gravar. Però van saber trobar solucions : gravacions amb el mòbil o mp4, recursos tecnològics amb els que no havia comptat al principi.
Pel que fa als recursos personals considero que també han estat adequats : en tot moment els alumnes han comptat amb l’ajuda de la professora per ajudar-los o guiar-los. A més, el procés del projecte (aspectes teòrics tractats al punt del disseny) compta amb les parts necessàries per poder ser desenvolupat, tal i com s’ha pogut observar.
Per tant, com he avançat al principi d’aquest punt, l’avaluació tecnològica del projecte ha estat molt positiva.

PAC 2.5 MINIPROJECTE : Introducció

Aquesta mini-PAC està relacionada amb els processos de disseny i implementació d’una seqüència didàctica sobre la fonètica francesa on es persegueix l’aprenentatge significatiu d’un grup d’alumnes de 4t d’ESO mitjançant la mediació de les TIC.

Quan s’aprèn una llengua hom es centra en la gramàtica i l’aprenentatge de vocabulari... però un dels punts més importants és la fonètica. De què ens serviria tenir uns coneixements teòrics bons si no podem utilitzar-los com cal? Si ens fixem en l’aprenentatge de llengües estrangeres a l’escola ràpidament ens adonarem que no es dóna prou importància a l’expressió oral. Falten hores? Cal canviar la metodologia? N’hi ha prou amb l’escolta d’un cd o el visionat d’un DVD?

Les TIC posen al nostre abast un gran nombre de documents àudio (ràdios, cançons, etc.) i de vídeos. La novetat no és el fet de poder veure un nadiu parlant (amb els vhs ja es podia fer), sinó al fet que podem accedir a vídeos d’actualitat. Això suposa no només una pràctica de la llengua sinó també dur-la a terme coneixent el context social real del país. Per altra banda, a Internet també podem trobar un gran nombre d’exercicis amb avaluació automàtica que faciliten un treball autònom per part de l’alumnat. A més, la possibilitat de gravar la veu, així com diferents programes que ens ajuden a millorar la pronunciació, ens permeten un treball ampli en l’àmbit de la pronunciació. Són molts els professionals de l’educació que s’han adonat d’això i han decidit treballar-hi. M’agradaria destacar el treball dut a terme per Alfredo Álvarez , que n’ha fet un bon recull a l’article “Las TIC en el aprendizaje del francés lengua extranjera (FLE) ” i al web www.onyva.es

Si som capaços d’introduir correctament les TIC (i tots els recursos que ens proporcionen) a l’escola podrem realitzar una tasca educativa que mostrarà diferències amb la que s’ha dut a terme fins ara. Si aconseguim que l’aprenentatge tingui significat per als alumnes millor serà la seva adquisició. En paraules de Jonassen : la tecnologia pot impulsar un aprenentatge més significatiu que afavorirà l’adquisició de coneixements als alumnes

dimecres, 16 de desembre de 2009

PROJECTE ACABAT

Bé, part de la feina ja està feta : els alumnes de 4t d'ESO han elaborat un manual de pronunciació i l'han posat en pràctica. Van fer una gravació mitjançant el web www.voki.com
Els resultats han estat molt bons... encara queda molt per millorar pel que fa a la fonètica.. però han trobat un sentit a allò que fan, i hi han posat moltes ganes!

Un parell d'exemples són els següents :


Si en voleu veure més, visiteu el nostre blog.

Vinga, ànims que això s'acaba!. Ara cal acabar de redactar l'informe!

dijous, 3 de desembre de 2009

EL PROJECTE

Hola! Estic a punt d'acabar el projecte a l'escola... i ja que hem descobert com penjar els pdf al blog... aquí us passo tres arxius :

DISSENY DEL PROJECTE que vaig presentar al principi.

MANUAL DE PRONUNCIACIÓ document creat després del treball realitzat.

AUTOAVALUACIÓ aquest document és el que emplenaran els alumnes la setmana vinent.

En breu començaré a penjar detalls de l'informe, com per exemple la introducció, el procés, les conclusions... FIns aviat!